Milants Vernietigen van tanks door invriezing

Milants bvba ontwikkelde haar eigen gepatenteerd procédé voor de vernietiging van buitengebruik gestelde opslagtanks: vernietiging door invriezing.

De tank wordt gevuld met vloeibare stikstof, die door haar hoger soortelijk gewicht de restgassen uit de tank duwt. De temperatuur van de tank zakt tot -160 °C. Hierdoor wordt het metaal broos en gemakkelijk breekbaar.

Door de extreme temperatuurverlaging komt de bekleding van de tank los van de buitenwand. Beide elementen kunnen apart gerecycleerd worden.
 
Klik om te vergroten
Voordelen:
- Het ontploffingsgevaar wordt herleid tot een minimum
- Door de invriezing kunnen alle restanten gemakkelijk gescheiden en apart   gerecycleerd worden
- Het proces gebeurt zonder bijkomende belasting van het milieu: er wordt   geen vervuild spoelwater gecreëerd met of zonder detergenten
- Bovendien is stikstof onschadelijk voor het milieu

Extra foto's


Extra films

Klik op de link om de film te bekijken: Film#1